Wednesday, 28 January 2015

Mis Ionawr /January 2015

Mis Ionawr / January 2015   
                                                                                        
Adeg yma'r flwyddyn gallwn ddal fyny efo gwaith cynnal a chadw angenrhediol.
Un o'r jobsus mwyaf ddi-ddiolch ydi clirio iddew a dadorchuddio y wal derfyn ar Ffordd y Gader.
Mae hon yn wal hanesyddol oherwydd mae o fewn ardal cadwraeth y dref ac yn adlewyrchu y gwaith cerrig arbennig sydd yn nref Dolgellau.

Winter gives us time to catch up on essential maintenance.  Here, we are exposing the boundary wall of the garden by removing ivy.  This wall is of historical importance as it reflects the stonemason's skill and use of stone within Dolgellau.
Clearing Ivy from the boundary wall on Ffordd y Gader


Y gwaith o glirio'r coed yn parhau wrth i Jon hollti  a symud y coed.  Byddaf innau wedyn yn ei roi mewn i'r sied er mwyn iddo sychu a bod yn barod i'w losgi ymhen blwyddyn.


Splitting and stacking wood is an ongoing task.  This must be done so that the wood is ready for burning next winter.
Eirlysiau wedi codi o ardd Cefn Bere, Dolgellau, ac wedi 
eu rhoi mewn pot pridd ar gyfer dod a nhw mewn i'r ty.
Wedi iddynt orffen blodeuo fe fyddaf yn en rhoi allan 
yn yr ardd er mwyn iddynt cael cynyddu.

Snowdrops taken from my parent's garden at Cefn Bere, Dolgellau.
Here there are many named species of Galanthus.  These pots will be taken indoors to provide inspiration for the coming year.  Once flowering has finished they will be planted out in the garden.  At the present time we have about 20 named Galanthus which makes us Galanthophiles!
                                                                                           
Mae sawl planhigyn yn blodeuo ac yn arogli'n fendigedig yn Mis Ionawr .
        Fy ffefryn ydi Daphne bholua 'Jac

queline Postill'.  Mae hwn yn tyfu mewn  man cysgodol wrth ochr y ty gwydr ac yn gwynebu'r de.  Er ei fod mor ddi nod, gallwch ddim osgoi yr arogl hyfryd sydd ganddo

Daphne bholua 'Jacqueline Postill'.seen here growing on a south facing wall.
                                     Although the flowers are small and insignificant, you can't miss it's heady
 perfume                                                                                                         T


Mae gwrych o Potentila yn ychwanegu strwythyr i'r ardd, mewn lliw a ffurf er nad ydi wedi cael ei thocio eto.
Providing structure and colour is this hedge of Potentilla fruticosa.  Although uncut as yet it is in contrast to the more formal box hedge on the opposite side.