Sunday, 28 June 2015

Mis Mehefin / June 2015

2014-09-23 15.06.07.jpg2014-09-23 15.06.07.jpg
   

Mis Mehefin / June 2015

Mae'r diwrnod hira'n agosau ac mae angen gofalu am yr ardd er mwyn ei chadw'n edrych yn dda am cyn hired a sy'n bosib.
The longest day this month, and much needs to be done in order to maintain the garden at its best for as long as possible.
Cribell felen yn y gwair (Yellow Rattle) 
Gadewch bylbiau mewn gwair hir am o leiaf 5 wythnos cyn torri'r gwair.
Mae ychwanegu y Gribell felen (parasitig) yn gwanhau gwair, ac yn gadael i flodau gwyllt eraill ymgartrefu a sefydlu yn y ddol.
Where there are bulbs leave the grass for as long as 5 weeks after they have finished flowering to replenish their resources.  Yellow rattle has been added to this area to weaken the grass and allow other native species to colonise.

Y ddol yn caeau Llwyniarth.  A wild flower meadow as it should be.
        
Y gwenyn yn heidio ac yn cynyddu nifer y cychod sydd gennym.
Swarming bees increases our bee hives numbers.
'Chelsea chop' i'r Fiola fach mewn potiau i gadw hi'n blodeuo drwy'r tymor
This viola has been given the 'Chelsea Chop' in order to maintain flowering for as long as possible.

Lliw a ffurf natur ar ei ora.
Nature at its best!
Codennau hadau Erythronium yn barod i'w casglu au hadu mewn potyn ar gyfer y flwyddyn nesa.
Ripe seed pods of Erythronium ready to be collected and sown for next year.

Liliau Martagon yn rhoi uchder i'r borderi.
Martagon Lily providing height within the border.  This does not need staking, unlike many other herbaceous plants.

Gwaith celf Jennifer Lea yn rhoi canolbwynt i'r ardd
This ceramic bird feeder provides a focal point to the border.

Llwyni bocs yn ffurfioli yr ardd.
Pelargoniums of all sorts providing a long flowering season within the box hedges.

Mae'n bwysig gorchuddio'r pridd o amgylch planhigion mefys er mwyn diogelu'r ffrwyth rhag cael eu difetha.
Tuck strawberries in with a quilt of straw before they ripen to save the fruit from being splashed by dirt
Mae angen tocio llwyni megis Camelia yn brydlon wedi iddynt flodeuo, er mwyn peidio colli blodau ar gyfer y flwyddyn nesa.
Prune back shrubs like Camelia immediately after flowering, to maintain shape and so as not to loose flowers next year.

Tyfwch perlysiau yn agos at y drws cefn er mwyn gweud llawn defnydd ohonynt ar gyfer coginio.
Keep herbs next to the back door for immediate use.
Cofiwch wneud amser i eistedd a mwynhau ffrwyth eich llafur.... neu....
Remember to make time to sit and enjoy the fruits of your labour ... or...


neu...cerwch allan o'r ardd yn gyfan gwbl i fwynhau!
or...leave the garden and go and enjoy!